รายละเอียดสินค้าโอทอป

ของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน

ของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน

ของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน (รหัสโอทอป 420500005)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

115 หมู่ 7 บ้าน หนามแท่ง ถ.ด่านซ้าย-นาแห้ว ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

ติดต่อ : นางอภิญญา กิตติพง

โทร : 042 892339

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง