รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (รหัสโอทอป 350800012)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด

101 หมู่ 9 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณจันเพ็ง ตรุวรร

โทร : 08 9614 3698

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด