รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (รหัสโอทอป 350800148)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ที่ 1

93 ห้องแซง หมู่ 1 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ติดต่อ : นางบุญหลาย โม้คำ

โทร : 0-4577-7378

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ที่ 1