รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี

น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 450101-H002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี (รหัสโอทอป 450100014)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำจิ้มแม่อมร

6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 0 4351 1957

วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป น้ำจิ้มแม่อมร