รายละเอียดสินค้าโอทอป

สิ่งทอลายไข่มดแดง

สิ่งทอลายไข่มดแดง

สิ่งทอลายไข่มดแดง (รหัสโอทอป 450700222)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ้านนาแพง ม.1 ต.นาอุดม

109 นาแพง หมู่ 1 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางพรทิพย์ สุเทว

โทร : 083-3499564

วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บ้านนาแพง ม.1 ต.นาอุดม