รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้าลายตาคลีก

ผ้าขาวม้าลายตาคลีก

ผ้าขาวม้าลายตาคลีก (รหัสโอทอป 450800031)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านพิบูลย์ชัย 2

141 ม.14 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ :

โทร : 08 5242 7336

วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2557