รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 450900012)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11

136 หมู่ที่ 12 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ :

โทร : 08 9023 6701

วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11