รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสาเกตุ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสาเกตุ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสาเกตุ (รหัสโอทอป 451700137)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเข็ง

5 หนองเข็ง หมู่ 4 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 086-8103719

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเข็ง