รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนหนุนศรีษะรูปหัวใจ

หมอนหนุนศรีษะรูปหัวใจ

หมอนหนุนศรีษะรูปหัวใจ (รหัสโอทอป 450300050)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

เลขที่ 125 หมู่ 4 บ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางแดง พรมเกตุ

โทร : 09-8399627

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน