รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกลายขิต

เสื่อกกลายขิต

เสื่อกกลายขิต (รหัสโอทอป 450400062)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่่อกกลายขิต

12 ม.13 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

ติดต่อ :

โทร : 08 0053 9959

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557