รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก

เสื่อกก

เสื่อกก (รหัสโอทอป 450700010)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก

28 หมู่ 6 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางทองดี สุริโย

โทร : 01-4714723

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก