รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก

เสื่อกก

เสื่อกก (รหัสโอทอป 450700011)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านงิ้ว ม.5 ต.โนนชัยศรี

192 งิ้ว หมู่ 5 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางลาวัลย์ บุตรพ

โทร : 08-7914-6187

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านงิ้ว ม.5 ต.โนนชัยศรี