รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกลายขิต

เสื่อกกลายขิต

เสื่อกกลายขิต (รหัสโอทอป 450700125)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ

37 หนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางสง่า มัดหา

โทร : 08-4923-9462

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ