รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าว

กระติบข้าว

กระติบข้าว (รหัสโอทอป 450800002)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้า

83 ศรีสมเด็จ หมู่ 11 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ : นางฉลาด ขามผดุง

โทร : 089-0747031

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้า