รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษสา

กระดาษสา

กระดาษสา (รหัสโอทอป 50050006122523)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ทัศนีย์ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

55 หมู่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ติดต่อ : นางทัศนีย์ วุฒิเ

โทร : 08-1950-4392

โทรสาร : 0-5386-5384

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป ทัศนีย์ผลิตภัณฑ์กระดาษสา