รายละเอียดสินค้าโอทอป

มณฑาเต้าฮวยกลิ่นมะลิ

มณฑาเต้าฮวยกลิ่นมะลิ

มณฑาเต้าฮวยกลิ่นมะลิ (รหัสโอทอป 480800068)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท มณฑาฟู้ดส์ โปรดักส์จำกัด

3/13 ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ติดต่อ : นางมณฑา เดชศิริ

โทร : 08 1965 4247

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป บริษัท มณฑาฟู้ดส์ โปรดักส์จำกัด