รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์กระเจี๊ยบ

ไวน์กระเจี๊ยบ

ไวน์กระเจี๊ยบ (รหัสโอทอป 480900049)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสียว

179 ดอนแดง หมู่ 4 นาหว้าบ้านเซียม ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

ติดต่อ : นางราตรี คำชนะ

โทร : 08-0178-8667

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสียว