รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
  • รหัสสินค้า : 750207-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ (รหัสโอทอป 75020003683848)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

9/3 คลองขนมจีนใต้(บางพลับ) หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นายสมทรง แสงตะวัน

โทร : 08-9829-7100, 034-761985

วันที่แก้ไข : 8 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ