รายละเอียดสินค้าโอทอป

แครกเกอร์ไส้องุ่น

แครกเกอร์ไส้องุ่น
  • รหัสสินค้า : 302102-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แครกเกอร์ไส้องุ่น (รหัสโอทอป 302100036)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลไม้กลางดงวิลเลจ

248/3 มิตรภาพ หมู่ 13 เทศบาล14 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต่อ : นางสุจิรา กาญจพงษ

โทร : 0-4432-2134, 086-2483883

วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลไม้กลางดงวิลเลจ