รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือจำลอง

เรือจำลอง

เรือจำลอง (รหัสโอทอป 7401000533107)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)

260 บางหญ้าแพรก หมู่ 4 ประปา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางปณัสฎา สายแสง

โทร : 08-5211-1736

วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)