รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำส้มเกร็ดหิมะตราทอง

น้ำส้มเกร็ดหิมะตราทอง

น้ำส้มเกร็ดหิมะตราทอง (รหัสโอทอป 630100036)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำส้มเกล็ดหิมะทอง

7/1 ป่ามะม่วง หมู่ 2 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ติดต่อ : นางชวนพิศ ทองมีม

โทร : 08-1280-2362

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป น้ำส้มเกล็ดหิมะทอง