รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 551500012)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไม้กวาดบ้านปางหก

100 ม.5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130

ติดต่อ :

โทร : 054-693532

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2557