รายละเอียดสินค้าโอทอป

นำผึ้ง

นำผึ้ง

นำผึ้ง (รหัสโอทอป 330400081)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชำเบ็งน้อย

24/1 ชำเบ็งน้อย หมู่ 14 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อ : นายประเดิม โทบุด

โทร : 08-4770-1724

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชำเบ็งน้อย