รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก
  • รหัสสินค้า : 330601-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก (รหัสโอทอป 330600003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีโพธิ์ไทรพัฒนา

33 ม.20 บ้านโพธิ์ไทร ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

ติดต่อ : นางสาวโสภา สมศรี

โทร : 045-675036

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีโพธิ์ไทรพัฒนา