รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกล้วยฉาบไอโอดีน

ขนมกล้วยฉาบไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 331202-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกล้วยฉาบไอโอดีน (รหัสโอทอป 331200007)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่

22/1 จังเอิน หมู่ 5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

ติดต่อ : นางสมถวิล สาลี

โทร : 08 1999 7139

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่