รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วน

ทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 331607-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วน (รหัสโอทอป 331600025)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทองม้วน

31 ม.4 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

ติดต่อ : นางสาวเอี่ยม บุญคง

โทร :

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทองม้วน