รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษสา

กระดาษสา

กระดาษสา (รหัสโอทอป 57020000970854)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตและแปรรูปกระดาษสาบ้านราษฏร์เจริญ

37 หมู่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ติดต่อ : นายตาน ไชยวงค์

โทร : 053 769111 ,08 6568 8155

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป ผลิตและแปรรูปกระดาษสาบ้านราษฏร์เจริญ