รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์แดง

ไวน์แดง (รหัสโอทอป 570900018)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 (น้ำจำไวน์)

236/1 น้ำจำเหนือ หมู่ 11 5 พหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ติดต่อ : นายเดวิทย์ แสนใจ

โทร : 08-1288-0618

วันที่แก้ไข : 20 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 (น้ำจำไวน์)