รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ฟอร์ยูฟู๊ด

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ฟอร์ยูฟู๊ด

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ฟอร์ยูฟู๊ด (รหัสโอทอป 331400010)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ฟอร์ยูฟู๊ด

48 ม.7 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อ : นายไมตรี ดีสัน

โทร : 08 2148 6599

วันที่แก้ไข : 21 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ฟอร์ยูฟู๊ด