รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มนอนทอมือลายลูกหวาย

ผ้าห่มนอนทอมือลายลูกหวาย

ผ้าห่มนอนทอมือลายลูกหวาย (รหัสโอทอป 451500046)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ

9 บุ่งเลิศเหนือ หมู่ 7 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางจงรัก อุดรทัก

โทร : 08 9576 0391

วันที่แก้ไข : 2 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ