รายละเอียดสินค้าโอทอป

กบน้อยเล่นดนตรี

กบน้อยเล่นดนตรี

กบน้อยเล่นดนตรี (รหัสโอทอป 451500071)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

91 หมู่ 8 บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นายพรชัย กองอุดม

โทร : 08-7233-3920

วันที่แก้ไข : 2 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ