รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา

ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา

ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา (รหัสโอทอป 50140013554579)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา

336/47 ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ติดต่อ : นางวรนุช อย่างจา

โทร : 082-1931108

วันที่แก้ไข : 2 พ.ค 2557