รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษสาแผ่น

กระดาษสาแผ่น

กระดาษสาแผ่น (รหัสโอทอป 54060002945920)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กระดาษสาแผ่น

150/4 ม.4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ

โทร : 054-591372

วันที่แก้ไข : 22 พ.ค 2557