รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 410100202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ

99 หมู่ที่ 10 บ้านจัดสรรปันน้ำใจ ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ติดต่อ : คุณคงฤทธิ์ โสมาศร

โทร : 01-9753063

วันที่แก้ไข : 22 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ