รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแก่งเสือเต้น

สุราแก่งเสือเต้น (รหัสโอทอป 54060000510990)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น

2 ดอนชัย หมู่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

ติดต่อ : นางดารารัตน์ สลัก

โทร : 08-6194-8282

วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น