รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 5804000083605)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหนองผักหนาม

85 หมู่ 7 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

ติดต่อ :

โทร : 085-7126236

วันที่แก้ไข : 23 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหนองผักหนาม