รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรหมยกดอก

พรหมยกดอก

พรหมยกดอก (รหัสโอทอป 58050001619399)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข

49 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ :

โทร : 081-7960043

วันที่แก้ไข : 23 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข