รายละเอียดสินค้าโอทอป

เทียนหอม

เทียนหอม

เทียนหอม (รหัสโอทอป 52010004024644)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำเทียนหอม

125-127 ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ติดต่อ : นายธนบดี รัตนสืบ

โทร : 08-6430-4172, 0-5432-3208

วันที่แก้ไข : 23 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทำเทียนหอม