รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
  • รหัสสินค้า : 510103-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง (รหัสโอทอป 51010008327092)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

198 บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

ติดต่อ : นางสาวศดานันท์ มะ

โทร : 08-9755-6491, 0-5354-1112

วันที่แก้ไข : 26 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่