รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำหมากเม่า

น้ำหมากเม่า

น้ำหมากเม่า (รหัสโอทอป 370100039)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร

99 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดต่อ :

โทร : 08 9630 4314

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร