รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบรสมันเทศ

ข้าวเกรียบรสมันเทศ
  • รหัสสินค้า : 341117-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบรสมันเทศ (รหัสโอทอป 341100022)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต่า

19 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ :

โทร : 08 7443 8906 08 9283 8351

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต่า