รายละเอียดสินค้าโอทอป

สาโทกล้วยน้ำหว้า

สาโทกล้วยน้ำหว้า (รหัสโอทอป 50040002477788)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านออน

88 ออน หมู่ 1 เชียงใหม่-ฝาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ติดต่อ : นายคำแวง สุนะ

โทร : 08-7906-9791

วันที่แก้ไข : 6 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรบ้านออน