รายละเอียดสินค้าโอทอป

มันฝรั่งทอดกรอบ

มันฝรั่งทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 502101-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มันฝรั่งทอดกรอบ (รหัสโอทอป 50210002979208)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ

134 ปงตำ หมู่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

ติดต่อ : นางปรานอม เพ็ชรชั

โทร : 08-1881-1797, 0-5387-0350

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ