รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ (รหัสโอทอป 490400025)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมุกดาหาร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านแก่งนาง

107 แก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140

ติดต่อ : นางรวมทอง ธิโสภา

โทร : 08-00019565

วันที่แก้ไข : 7 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านแก่งนาง