รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษใยกล้วย

กระดาษใยกล้วย

กระดาษใยกล้วย (รหัสโอทอป 620400008)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

แผ่นกระดาษใยกล้วย

136 หนองกระทุ่ม หมู่ 6 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

ติดต่อ : นางบุษยมาศ สาระพ

โทร : 08-1045-0846

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป แผ่นกระดาษใยกล้วย