รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ใบยางพารา

ดอกไม้ใบยางพารา

ดอกไม้ใบยางพารา (รหัสโอทอป 80050000370201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา

153 หมู่ 4 บ้านวัดทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ. นครศรีธรรมราช 80270

ติดต่อ : คุณรัตนา อินทรฤทธ

โทร : 089 9710188, 086 9715655

อีเมล: deeroj_ch@yahoo.co.th

วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา