รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำส้มเกล็ดหิมะ

น้ำส้มเกล็ดหิมะ

น้ำส้มเกล็ดหิมะ (รหัสโอทอป 94010001812307)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุหงารายา

1/4 ม.3 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ติดต่อ :

โทร : 08 6489 5257

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2557