รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งตากแดด

น้ำผึ้งตากแดด

น้ำผึ้งตากแดด (รหัสโอทอป 82010010958285)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเลี้ยงผึ้งตากแดดร่วมใจ

21/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ติดต่อ :

โทร : 08 6120 4708

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเลี้ยงผึ้งตากแดดร่วมใจ