รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี

เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี

เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี (รหัสโอทอป 10160000826931)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี

136/66 ซอยวัดราชสิทธาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อ : นางปราณี ทรัพย์ไพบูลย์

โทร : 02 8682060, 081 4986301

วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี