รายละเอียดสินค้าโอทอป

เศียรปู่สมิงพราย

เศียรปู่สมิงพราย

เศียรปู่สมิงพราย (รหัสโอทอป 10230000510113)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หัวโขนหัตถศิลป์

779/26 ซอยไชยสิทธ์ิ 2 ถนนเลียบคลองฯฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อ :

โทร : 086 2114104

วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป หัวโขนหัตถศิลป์